Ouderen

Ouder worden gaat vaak gepaard met het verminderen van souplesse, uithoudingsvermogen, evenwicht en soms zelfredzaamheid. Iemand die ouder wordt, is geneigd minder te bewegen omdat de totale energie wat minder wordt of omdat bewegen minder makkelijk gaat dan voorheen. Daarnaast kunnen klachten ontstaan die vaak voorkomen bij ouderen, bijvoorbeeld: reuma, artrose hart- en vaatproblemen, diabetes (suikerziekte), osteoporose ( botontkalking) of de ziekte van Parkinson.

 

Wanneer u minder gaat bewegen, kunnen klachten toenemen. Of andersom gezegd: wanneer u in beweging blijft, kunt u klachten voorkomen en/of verminderen, zodat u niet in een vicieuze cirkel terecht komt. Het is van groot belang dat u blijft bewegen. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck kan u daarbij helpen!

 

Ook al is het bewegen erg belangrijk, het is nog belangrijker dat u zich  houdt aan uw eigen grenzen. De oefeningen en bewegingsadviezen die de oefentherapeut u geeft, worden geïntegreerd in uw dagelijkse activiteiten. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u voldoende en gezond te bewegen, thuis en tijdens hobby’s. Zo blijft u actief en wordt u vitaal ouder! Dit zorgt ervoor dat u uw zelfstandig kunt blijven en de regie over uw eigen leven zo lang mogelijk zelf kunt behouden

Oefentherapie is gericht op het behouden en verbeteren van:

  • Mobiliteit;
  • Spierkracht;
  • Conditie;
  • Evenwichtsgevoel;
  • Dagelijkse houdingen en bewegingen.

Er zijn speciale behandelprogramma’s voor valtraining en valpreventie.

 

Valnet

Vallen heeft verschillende oorzaken. Soms heeft dat te maken met de persoon zelf, soms met de omgeving. Als u wat ouder bent, heeft u misschien last van duizeligheid, slechter zien of verminderde spierkracht. Hierdoor kunt u minder stevig op uw benen komen te staan. Ook urine-incontinentie is soms een oorzaak van vallen: snel, snel naar de wc. Gevaren in de omgeving zijn bijvoorbeeld slechte verlichting, hoge drempels, losliggende kleedjes of een te lage bank.

Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico van vallen sterk verkleinen. Denk dus niet bij voorbaat dat er toch niets aan te doen is!

 

Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? ValNet brengt in ongeveer 30 minuten, samen met u, uw valrisico in kaart. Wij maken inzichtelijk of u een laag, gemiddeld of hoog risico loopt om te vallen. Ook maken we duidelijk welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit, evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.

 

Dit soort zaken beoordelen we aan de hand van vragen en korte testjes. Het inzicht geven in valrisico’s gebeurt in een persoonlijk gesprek.

Voor alle valtrainingen en valpreventie kunt u terecht bij Marjolein, onze Valnet geregistreerde oefentherapeut Mensendieck.