Werkwijze

Indien je een eerste afspraak bij ons hebt gemaakt kun je in grote lijnen het volgende verwachten:

Intake

Bij het eerste contact zullen we altijd eerst je persoonlijke gegevens noteren. Neem vooral een geldig legitimatiebewijs mee en je zorgverzekeringspasje.

Vervolgens horen we graag je verhaal en zullen we middels vragen stellen proberen een helder beeld te krijgen van je klachten. Indien nodig vragen we je een korte vragenlijst in te vullen, de uitkomst van deze vragenlijst kunnen we verderop in de behandelingen weer gebruiken.

Eenmaal bij één van onze therapeuten onder behandeling, blijf je ook bij deze persoon. Is er echter reden om te wisselen, dan kan dit altijd. Een reden kan zijn dat er geen klik is onderling, dat je behandelaar op vakantie is of ziek of dat het voor de voortgang van de therapie beter is om over te stappen. Dit zullen we echter altijd bespreken en zal alleen met jouw toestemming gebeuren. 

 

Onderzoek

Vervolgens zullen we een aanvullend onderzoek doen. We zullen je lichaam bekijken en enkele aanvullende testjes doen indien nodig. De uitkomsten zullen altijd met je worden besproken.

 

Behandelplan

Aan de hand van je hulpvraag en de uitkomsten van de intake en het onderzoek zal je samen met je therapeut een behandeldoel en een behandelplan formuleren. Er zal altijd met je besproken worden wat de mogelijkheden zijn en wat de visie van de therapeut is. Dit behandelplan kan tijdens de behandelingen altijd worden bijgesteld.

 

Behandelingen

Dan start het daadwerkelijke behandeltraject. Tijdens iedere behandeling is er ruimte voor evaluatie en het stellen van vragen of het aanpassen van het behandelplan. Na een tijdje kan je behandelend therapeut vragen of je nogmaals een vragenlijst wil invullen. Dit om de voortgang van de therapie in kaart te brengen.

Uiteraard is deze fase in het behandeltraject voor iedereen anders.

 

Afsluiting

Uiteindelijk zullen de behandelingen afgerond worden. Er zal altijd geëvalueerd worden of het gestelde behandeldoel is bereikt. Je therapeut zal een verslag van de behandelingen maken en deze naar je huisarts of specialist sturen.

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven kan het zijn dat je na een tijdje een enquête via je mail ontvangt. Wij willen je vragen  deze in te vullen. Met onder andere de gegevens uit deze enquête kunnen wij de kwaliteit van de door ons geboden zorg hoog houden.